Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.905.386
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, H. : 128.30, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω IVECO 500053156
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.25, H. : 124.65, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9001453717
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.7, H. : 150.80
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD5153
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις και brush holders εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.5, I.D.1 : 91.00, Εξ. Διαμ. : 95.20, L. : 125.90, Rotation : CW, Brush gear: : BSX190-191, Brush holder : SBH0026
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD5153
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.5, I.D.1 : 91.00, Εξ. Διαμ. : 95.00, H. : 126.00, Rotation : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.905.386
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, Εξ. Διαμ. : 100.00, H. : 140.30, Rotation : CW, Brush holder : SBH0003, Brush gear: : BSX155(IKA)
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD02532SF
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 98.50, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω WILSON 53-15-4047
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 74.50, H. : 98.50, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω IVECO 500053156
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.00, H. : 124.50, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω IVECO 500053156
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.00, H. : 124.50, Magnets : With
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001853
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 1.4, I.D.1 : 65.50, Εξ. Διαμ. : 70.20, H. : 109.00, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω VW 053911115
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 74.40, H. : 98.40, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 59-135-3
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 24, H. : 149.00, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω DELCO 1985324
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 12, H. : 144
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO WSF2653
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
H. : 143.30, L. : 300.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135338
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 12, H. : 130.40, L. : 244.00
Βρέθηκαν μέσω DELCO 10539731
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 12, Τάση : 12, Ισχύς : 7.30, Ισχύς : 7.30, Εξ. Διαμ. : 115.40, Εξ. Διαμ. : 115.40, L. : 113.70, L. : 113.70
Βρέθηκαν μέσω DELCO 1945853
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 24, Ισχύς : 7.5, H. : 161.00, L. : 325.00
Βρέθηκαν μέσω VALEO 594534
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 63.55, H. : 117.00, H.2 : 90.30, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD14153SF
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Perkins
Τάση : 12, Ισχύς : 2.6, Εξ. Διαμ. : 80.00, L. : 77.70, Brush gear: : SB1007
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1015345
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 70.60, H. : 58.00, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω MITSUBISHI M800T53071
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, Ισχύς : 1.2, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 64.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45361SF
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις και brush holders εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, I.D.1 : 71.30, Εξ. Διαμ. : 82.30, H. : 71.70, H.2 : 63.30, Rotation : CW, Brush gear: : SB5007
Βρέθηκαν μέσω MITSUBISHI M800T53071
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 74.00, H. : 66.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With