Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 27.30, Εξ. Διαμ. : 90.20, L. : 13.70
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 26.00, Εξ. Διαμ. : 87.70, L. : 16.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 22.40, Εξ. Διαμ. : 73.40, L. : 13.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 22.40, Εξ. Διαμ. : 70.00, L. : 13.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 19.20, Εξ. Διαμ. : 63.90, L. : 14.20
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 21.40, Εξ. Διαμ. : 67.80, L. : 11.40
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 22.60, Εξ. Διαμ. : 90.50, L. : 13.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 22.50, Εξ. Διαμ. : 75.00, L. : 14.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 24.80, Εξ. Διαμ. : 74.00, L. : 12.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 25.30, Εξ. Διαμ. : 74.20, L. : 15.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 57.60, Εσ. Διαμ. : 57.30, Εξ. Διαμ. : 74.00, Εξ. Διαμ. : 73.30, L. : 13.70, L. : 13.10
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 14.70, Εξ. Διαμ. : 68.00, L. : 6.20
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. : 20.00, Εξ. Διαμ. : 70.00, L. : 14.40
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. : 14.00, Εξ. Διαμ. : 52.40, L. : 4.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. : 14.20, Εξ. Διαμ. : 59.60, L. : 4.20
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. : 20.50, Εξ. Διαμ. : 69.00, L. : 5.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. : 13.80, Εξ. Διαμ. : 52.30, L. : 5.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. : 16.60 , Εξ. Διαμ. : 59.40 , L. : 8.60
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Εσ. Διαμ. : 22.50, Εξ. Διαμ. : 75.00, L. : 16.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 22.00, Εξ. Διαμ. : 81.40, L. : 6.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 18.70, Εξ. Διαμ. : 76.70, L. : 7.70
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
Εσ. Διαμ. : 19.60, Εξ. Διαμ. : 72.50, L. : 5.60
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Perkins
Εσ. Διαμ. : 21.40, Εξ. Διαμ. : 86.00, L. : 14.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
I.D.2 : 20.90, O.D.2 : 85.50, L. : 13.50, H.2 : 14.00