Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 19.60, O.D.1 : 72.50, H.1 : 5.60
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: PERKINS
I.D.1 : 21.40, O.D.1 : 86.00, H.1 : 14.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
I.D.2 : 20.90, O.D.2 : 85.50, H.2 : 14.00, H.1 : 13.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
I.D.1 : 26.40 , O.D.1 : 89.00 , H.1 : 15.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 62.50, H.1 : 4.40
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
I.D.1 : 15.20 , O.D.1 : 66.50 , O.D.2 : 61.50 , H.1 : 9.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 50.50, O.D.1 : 70.00, H.1 : 17.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 106.00, H.1 : 19.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 89.00, H.1 : 6.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 21.26, O.D.1 : 71.00, H.1 : 12.45
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.10, O.D.1 : 69.90, H.1 : 17.90
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.70, O.D.1 : 90.60, H.1 : 13.20
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.50, O.D.1 : 70.70, H.1 : 6.80
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 11.40, O.D.1 : 67.70, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.60, O.D.1 : 94.70, H.1 : 4.60
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.50 , O.D.1 : 94.60 , H.1 : 5.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.70, O.D.1 : 94.60, H.1 : 5.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 35.90, O.D.1 : 108.80, H.1 : 12.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.80, O.D.1 : 60.00, H.1 : 12.70
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.10, O.D.1 : 69.80, H.1 : 14.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 30.40, O.D.1 : 103.70, H.1 : 10.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.50, O.D.1 : 69.20, H.1 : 12.60
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 62.60, H.1 : 4.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.10, O.D.1 : 63.40, H.1 : 7.50