Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 21.00, Εξ. Διαμ. : 91.00, L. : 40.50
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 70.00, H.1 : 24.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, Εξ. Διαμ. : 66.00, H.1 : 23.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 79.40, H.1 : 30.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 70.00, H.1 : 24.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 32.00, Εξ. Διαμ. : 91.00, L. : 40.30
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 70.20, H.1 : 24.00, L. : 24.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, Εξ. Διαμ. : 86.00, L. : 29.90
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 50.00, Εξ. Διαμ. : 69.50, H.1 : 10.50
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 18.00, Εξ. Διαμ. : 68.00, L. : 25.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.2 : 20.00, O.D.2 : 71.70, H.1 : 29.30, No. of teeth : 56
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.2 : 20.00, O.D.2 : 76.00, H.1 : 51.00, L.2 : 136.50, No. of teeth : 56
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Εσ. Διαμ. : 15.00, Εξ. Διαμ. : 88.90, H.1 : 37.70
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Εσ. Διαμ. : 18.00, Εξ. Διαμ. : 94.50, H.1 : 36.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.2 : 17.50, O.D.2 : 64.80, H.1 : 31.00, No. of teeth : 44
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.2 : 39.40, Εξ. Διαμ. : 52.80, H. : 9.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 18.00, Εξ. Διαμ. : 70.90, L. : 12.70
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 39.40, I.D.2 : 46.50, Εξ. Διαμ. : 65.70, L. : 25.80, No. of teeth : 37
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 16.00 , Εξ. Διαμ. : 59.70 , L. : 74.10 , L.2 : 27.60
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 71.80, I.D.2 : 18.00, Εξ. Διαμ. : 76.20, H.1 : 37.70
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.2 : 19.00, O.D.2 : 72.80, H.1 : 29.20
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
Εσ. Διαμ. : 18.00, Εξ. Διαμ. : 86.00, L. : 29.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
Εσ. Διαμ. : 17.40, O.D.2 : 72.80, H.1 : 32.50
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
Εσ. Διαμ. : 22.00, Εξ. Διαμ. : 89.80, L. : 37.50