Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41063SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 39.00, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 11.00, L. : 103.70, L.2 : 15.70, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40357SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 45.50, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 121.40, L.2 : 21.20, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40388SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 47.80, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 132.30, L.2 : 20.80, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40239SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 60.40, Εξ. Διαμ. : 21.00, O.D.3 : 14.10, L. : 170.60, L.2 : 25.40, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42328SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 40.50, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 122.80, L.2 : 21.00, Splines : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 7.90, O.D.1 : 48.00, Εξ. Διαμ. : 12.00, L. : 133.00, L.2 : 20.80, Splines : 16
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD47239SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 42.00, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 11.00, L. : 113.00, L.2 : 2.70, Splines : 16
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
O.D.1 : 45.40, Εξ. Διαμ. : 22.20, O.D.3 : 12.00, L. : 109.80, L.2 : 15.90, Splines : 12
Βρέθηκαν μέσω YANMAR 129698-77230
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
O.D.1 : 40.40, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.40, L. : 95.20, L.2 : 15.00, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235498
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 68.60, Εξ. Διαμ. : 10.00, L. : 129.50, L.2 : 25.00, No. of teeth : 47, Splines : 9
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 68.50, O.D.3 : 12.00, L. : 151.80, L.2 : 25.00, No. of teeth : 47, Splines : 9
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 53.00, Εξ. Διαμ. : 20.00, O.D.3 : 12.00, L. : 109.70, Splines : 9
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40523SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 43.00, Εξ. Διαμ. : 12.00, W.1 : 26.75, L. : 98.00, L.2 : 16.50, Splines : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 53.00, Εξ. Διαμ. : 20.00, O.D.3 : 12.00, L. : 106.20, L.2 : 18.00, Splines : 8
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 53.00, Εξ. Διαμ. : 20.00, O.D.3 : 12.00, L. : 109.60, Splines : 9
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 37.00, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 107.00, L.2 : 16.50, Splines : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 7.00, O.D.1 : 53.00, Εξ. Διαμ. : 20.00, O.D.3 : 12.00, L. : 109.30, Splines : 8
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 40.00, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 115.20, L.2 : 17.50, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω VALEO 594036
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 37.00, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 107.00, L.2 : 16.50, Splines : 9
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 53.00, Εξ. Διαμ. : 20.00, O.D.3 : 10.00, L. : 104.40, Splines : 8
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD43301SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 53.00, Εξ. Διαμ. : 20.00, O.D.3 : 12.00, L. : 116.30, L.2 : 16.00, Splines : 9
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 52.80, Εξ. Διαμ. : 20.00, O.D.3 : 12.00, L. : 96.00, Splines : 8
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235730
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
O.D.1 : 49.00, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 143.40, L.2 : 20.30, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40843SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
O.D.1 : 49.00, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 143.30, L.2 : 20.20, Splines : 10