Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 9.95, Εξ. Διαμ. : 19.30, H. : 10.50, No. of teeth : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 10.00, Εξ. Διαμ. : 18.96, H. : 10.20, No. of teeth : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 10.00, Εξ. Διαμ. : 18.90, H. : 10.20, No. of teeth : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 12.04, Εξ. Διαμ. : 24.40, H. : 14.90, No. of teeth : 15
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 6.40, Εξ. Διαμ. : 19.20, H. : 9.25, No. of teeth : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 5.70, Εξ. Διαμ. : 17.40, H. : 8.20, No. of teeth : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 5.70, Εξ. Διαμ. : 17.40, H. : 8.20, No. of teeth : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Εσ. Διαμ. : 6.00, Εξ. Διαμ. : 19.50, H. : 11.00, No. of teeth : 18
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 10.00, Εξ. Διαμ. : 20.00, H. : 8.97, No. of teeth : 15
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 15.30, Εξ. Διαμ. : 45.30, H. : 16.50, No. of teeth : 32
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 6.00, Εξ. Διαμ. : 19.70, H. : 7.20, No. of teeth : 14
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 6.00, Εξ. Διαμ. : 18.20, H. : 9.00, No. of teeth : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. : 9.00, Εξ. Διαμ. : 22.34, H. : 7.44, No. of teeth : 19
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. : 4.00, Εξ. Διαμ. : 18.30, H. : 7.40, No. of teeth : 22
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 8.40, Εξ. Διαμ. : 20.00, H. : 10.95, No. of teeth : 16
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 9.50, Εξ. Διαμ. : 23.90, H. : 11.10, No. of teeth : 16
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 8.10, Εξ. Διαμ. : 20.00, H. : 11.30, No. of teeth : 16
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 8.50, Εξ. Διαμ. : 23.50, H. : 11.00, No. of teeth : 16
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 10.20, Εξ. Διαμ. : 26.20, H. : 12.50, No. of teeth : 16
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 13.56, Εξ. Διαμ. : 24.20, H. : 17.93, No. of teeth : 13, Splines : 18
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 30.30, Εξ. Διαμ. : 50.73, H. : 17.00, No. of teeth : 31
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 12.00, Εξ. Διαμ. : 23.80, H. : 8.50, No. of teeth : 23
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 9.80 , Εξ. Διαμ. : 20.10 , H. : 13.90, No. of teeth : 14, Splines : 19
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 21.90, Εξ. Διαμ. : 34.60 , H. : 13.90, No. of teeth : 26