Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εσ. Διαμ. : 10.00, Εξ. Διαμ. : 18.96, H. : 10.20, No. of teeth : 13
  Βρέθηκαν μέσω HITACHI 2114-18101
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Εσ. Διαμ. : 10.00, Εξ. Διαμ. : 20.00, H. : 8.97, No. of teeth : 15
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 230047
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  Εσ. Διαμ. : 8.40, Εξ. Διαμ. : 20.00, H. : 10.95, No. of teeth : 16
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  Εσ. Διαμ. : 9.50, Εξ. Διαμ. : 23.90, H. : 11.10, No. of teeth : 16
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 230047
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  Εσ. Διαμ. : 8.10, Εξ. Διαμ. : 20.00, H. : 11.30, No. of teeth : 16
  Βρέθηκαν μέσω TOYOTA 28254-77090
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εσ. Διαμ. : 30.30, Εξ. Διαμ. : 50.73, H. : 17.00, No. of teeth : 31
  Βρέθηκαν μέσω TOYOTA 28251-54070
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εσ. Διαμ. : 9.80 , Εξ. Διαμ. : 20.10 , H. : 13.90, No. of teeth : 14, Splines : 19
  Βρέθηκαν μέσω TOYOTA 28254-45020
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εσ. Διαμ. : 21.90, Εξ. Διαμ. : 34.60 , H. : 13.90, No. of teeth : 26
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 233546
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εσ. Διαμ. : 22.00 , Εξ. Διαμ. : 37.70 , H. : 13.00 , No. of teeth : 27
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 231803
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εσ. Διαμ. : 22.00, Εξ. Διαμ. : 35.80, H. : 12.00, No. of teeth : 26
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 237012
  Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εσ. Διαμ. : 9.50, Εξ. Διαμ. : 21.40 , H. : 13.90 , No. of teeth : 14, Splines : 21