Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 6.20, H.1 : 16.70, W.1 : 14.80, L.1 : 14.00
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H.1 : 20.00, W.1 : 29.50, L.1 : 39.30
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H.1 : 20.00, W.1 : 29.50 , L.1 : 39.30
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11427SRS
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 9.50, H.1 : 17.00, W.1 : 16.00, L.1 : 38.50
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11425SRS
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 22.00, O.D.1 : 29.00, O.D. 1 : 18.00, H.1 : 37.50, W.1 : 26.00, L.1 : 51.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 137590
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  I.D.1 : 9.00, O.D.1 : 13.00, O.D. 1 : 11.00, H.1 : 21.00, W.1 : 30.00, L.1 : 92.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 137590
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  I.D.1 : 9.00, O.D.1 : 13.00, O.D. 1 : 11.00, H.1 : 21.00, W.1 : 30.00, L.1 : 92.00
  Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 71-82314
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 13.00, O.D. 1 : 14.50, L.1 : 53.50
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45711SRS
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Poongsung
  I.D.1 : 17.80, O.D.1 : 26.70, H.1 : 30.50, W.1 : 20.30
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 25.40, O.D.1 : 36.70, H.1 : 30.00, L.1 : 75.40
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 12.60, O.D.1 : 16.30, H.1 : 16.30, L.1 : 36.00
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Producer: AS-PL