Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD10907SP
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 55.00, I.D.2 : 28.00, Εξ. Διαμ. : 56.80, O.D.2 : 33.00, L. : 61.30, L.2 : 53.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 59.50, I.D.2 : 31.00, Εξ. Διαμ. : 61.00, O.D.2 : 36.00, L. : 76.50, L.2 : 67.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD10993SP
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 55.00, I.D.2 : 28.00, Εξ. Διαμ. : 56.40, O.D.2 : 33.00, L. : 60.50, L.2 : 51.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD10900SP
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 55.00, I.D.2 : 28.00, Εξ. Διαμ. : 57.00, O.D.2 : 33.00, L. : 61.50, L.2 : 53.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD10905SP
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. : 54, L. : 50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 25.10, Εξ. Διαμ. : 52.40, L. : 57.50, W. : 36.60
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 26.10, Εξ. Διαμ. : 53.85, L. : 50.00, Thread. : M4x0.7
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 25.65, Εξ. Διαμ. : 51.34, L. : 57.35, W. : 37.90, Thread. : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 25.60, Εξ. Διαμ. : 51.35, L. : 58.40, Thread. : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 25.30, Εξ. Διαμ. : 53.00, L. : 55.20, W. : 38.00, Thread. : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 27.16, Εξ. Διαμ. : 52.30, L. : 57.80, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L. : 64.00, L.2 : 18.30, W. : 65.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 26.75, Εξ. Διαμ. : 52.45, L. : 59.00, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 26.06, Εξ. Διαμ. : 49.90, L. : 47.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 28.10, Εξ. Διαμ. : 56.60, L. : 60.00, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 25.70, Εξ. Διαμ. : 51.35, L. : 61.70, W. : 38.40, Thread. : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 31.30, Εξ. Διαμ. : 61.40, L. : 77.90, W. : 39.70, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 26.30, Εξ. Διαμ. : 55.10, L. : 69.00, Thread. : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 23.50, Εξ. Διαμ. : 25.00, L. : 48.70, W. : 38.20, Thread. : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 26.20, Εξ. Διαμ. : 53.85, L. : 49.70, W. : 39.10, Thread. : M4x0.7
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 21.00 , I.D.2 : 13.10 , Εξ. Διαμ. : 25.10 , O.D.2 : 12.70 , L. : 29.90 , L.2 : 34.10
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
Εσ. Διαμ. : 33.20, L. : 69.80, L.2 : 16.50, W. : 65.50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
Εσ. Διαμ. : 18.50 , L. : 56.70 , L.2 : 23.70