Βρέθηκαν μέσω CARGO 138350
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 28.30, O.D.1 : 123.40, H.1 : 23.00, O.1 : 101.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41345SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 76.50, O.D.1 : 81.00, H.1 : 27.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50711SRS
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 35.00, O.D.1 : 96.00, H.1 : 43.60
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 82.00, H.1 : 36.10 , O.1 : 68.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41017SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44199SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 57.60, H.1 : 87.40, O.1 : 63.80, O.2 : 37.80, O.3 : 52.30
Βρέθηκαν μέσω CARGO 136268
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
O.D.1 : 78.00, H.1 : 77.00
Βρέθηκαν μέσω KOMATSU KD0246100010
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 69.00, H.1 : 53.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41518SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 24.00, O.D.1 : 65.00, H.1 : 87.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 231276
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 109.60, H.1 : 25.00
Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0001513249
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 110.00, H.1 : 25.50
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 111.00, O.D.1 : 134.10, H.1 : 120.30
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 31.50, O.D.1 : 123.50, H.1 : 20.50, O.1 : 101.00, No./mount. holes : 2
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 85.90 , O.D.1 : 91.80 , H.1 : 39.40 , No./mount. holes : 1
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 51.30, O.D.1 : 72.50, H.1 : 64.40
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 31.00, H.1 : 81.60, O.1 : 111.80, O.2 : 82.00, O.3 : 111.80
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 98.00, H.1 : 57.30, O.1 : 111.30, O.2 : 11.30, O.3 : 82.90
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
O.D.1 : 97.90, H.1 : 54.40, O.1 : 111.00, O.2 : 111.00, O.3 : 83.00, No./mount. holes : 3, No./mount. holes with thread : 1
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 84.00 , O.D.1 : 97.80 , H.1 : 52.40
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 81.50, H.1 : 27.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 105.90, H.1 : 23.60, O.1 : 90.00, No./mount. holes : 2
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 133.00, H.1 : 39.00 , O.1 : 52.00, O.2 : 78.00, No./mount. holes : 6