Βρέθηκαν μέσω LUCAS 54249079
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 28.30, O.D.1 : 123.40, H.1 : 23.00, O.1 : 101.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 232488
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 35.00, O.D.1 : 96.00, H.1 : 43.60
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42095SRS
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 67.70, H.1 : 35.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 21.50, O.D.1 : 65.00, H.1 : 84.90
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
I.D.1 : 33.10, H.1 : 53.00, O.1 : 102.80, O.2 : 85.40
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42406SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 48.10, O.D.1 : 78.00, H.1 : 78.00, O.1 : 58.00, O.2 : 54.00, O.3 : 32.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 57.60, H.1 : 87.40, O.1 : 63.80, O.2 : 37.80, O.3 : 52.30
Βρέθηκαν μέσω CARGO 136268
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
O.D.1 : 78.00, O.D.1 : 78.00, H.1 : 77.00, H.1 : 77.00
Βρέθηκαν μέσω KOMATSU KD0246100010
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 69.00, H.1 : 53.30, Άξονας : 32.60
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 24.00, I.D.1 : 24.10, O.D.1 : 65.00, O.D.1 : 65.00, H.1 : 87.00, H.1 : 87.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005834596
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 109.60, H.1 : 25.00
Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0001513249
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for:
Άξονας : 85.60
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: ---
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for:
Άξονας : 39.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for:
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for:
O.D. 1 : 111.00 , I.D.1 : 111.00, O.D.1 : 134.10, H.1 : 120.30
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for:
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: ---
I.D.1 : 90.00 , O.D.1 : 107.30, H.1 : 52.00 , O.1 : 69.70 , O.2 : 69.70 , O.3 : 53.40
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: ---
I.D.1 : 100.00 , H.1 : 62.20 , O.1 : 44.90 x3 , O.2 : 69.60 x3 , O.3 : 100.60 x6
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: ---
I.D.1 : 37.00, O.D.1 : 181.50, H.1 : 139.20, O.1 : 165.40
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: ---
I.D.1 : 35.00, O.D.1 : 90.70, H.1 : 27.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for:
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: