Βρέθηκαν μέσω CARGO 138350
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 28.30, O.D.1 : 123.40, H.1 : 23.00, O.1 : 101.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41345SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 76.50, O.D.1 : 81.00, H.1 : 27.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50711SRS
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 35.00, O.D.1 : 96.00, H.1 : 43.60
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45375SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 82.00, H.1 : 36.10 , O.1 : 68.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42095SRS
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 67.70, H.1 : 35.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50688SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
I.D.1 : 33.10, H.1 : 53.00, O.1 : 102.80, O.2 : 85.40
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50732SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 48.10, O.D.1 : 78.00, H.1 : 78.00, O.1 : 58.00, O.2 : 54.00, O.3 : 32.00
Βρέθηκαν μέσω MAGNETON 443936954940
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
O.D.1 : 78.00, H.1 : 77.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50471SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 69.00, H.1 : 53.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50378SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 52.80, H.1 : 76.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41518SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 24.00, O.D.1 : 65.00, H.1 : 87.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005834596
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 109.60, H.1 : 25.00
Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0001513249
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 110.00, H.1 : 25.50
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 111.00, O.D.1 : 134.10, H.1 : 120.30
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 31.50, O.D.1 : 123.50, H.1 : 20.50, O.1 : 101.00, No./mount. holes : 2
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 76.00, H.1 : 30.50, O.1 : 29.30
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 51.30, O.D.1 : 72.50, H.1 : 64.40
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 90.00 , O.D.1 : 107.30, H.1 : 52.00 , O.1 : 69.70 , O.2 : 69.70 , O.3 : 53.40
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Producer: AS-PL
I.D.1 : 100.00 , H.1 : 62.20 , O.1 : 44.90 x3 , O.2 : 69.60 x3 , O.3 : 100.60 x6