Βρέθηκαν μέσω CARGO 132879
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
W. : 84.00, L. : 74.00, T.1 : 3.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135167
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Komatsu
Εσ. Διαμ. : 22.10 , I.D.2 : 14.10 , Εξ. Διαμ. : 29.50 , O.D.2 : 25.60 , T.1 : 8.10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41297SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 1.20, W.1 : 26.60, L.1 : 22.35
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40315SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 13.20, H.1 : 9.15, W.1 : 28, L.1 : 26.20
Βρέθηκαν μέσω DELCO 1988339
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 13.20, H.1 : 14.60, W.1 : 24.30, L.1 : 33.30
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 61.00, T.1 : 0.90
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40031SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
W.1 : 4.60, W.2 : 8.80, L.2 : 10.70, T.1 : 1.65
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 5.10 , O.D.1 : 13.90 , O.D.2 : 11.90 , H.1 : 6.50
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 11.20, O.D.1 : 16.60, H.1 : 1.10
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 11.20, O.D.1 : 16.60, H.1 : 1.10
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Εξ. Διαμ. : 7.90, H.1 : 11.20, W. : 14.80
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
H.2 : 27.50, W. : 40.00, T.1 : 22.50
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135168
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 10.20, O.D.1 : 30.10, O.D.2 : 25.60, H.1 : 11.40
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135168
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 10.20, O.D.1 : 30.10, O.D.2 : 25.60, H.1 : 11.40
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD51013SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
H.1 : 16.30, W.1 : 19.30, L.1 : 49.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD51015SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
I.D.1 : 6.40, H.1 : 13.80, W.1 : 16.50, L.1 : 35.60
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 22.90, Εξ. Διαμ. : 53.25, H.1 : 0.90
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 9.00 , Εξ. Διαμ. : 13.80, T.1 : 2.50
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 35.40, Εξ. Διαμ. : 37.20, T.1 : 1.70
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 13.50 , O.D.1 : 17.20 , H.1 : 14.10 , W.1 : 24.10, L.1 : 32.70 , L.2 : 26.30
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 13.50, H.1 : 3.20, W.1 : 29.30, L.1 : 29.40
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 13.50, H.1 : 1.30, W.1 : 29.30, L.1 : 29.40
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 26.10, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 11.40 , H.2 : 5.40, W. : 25.10 , L. : 30.30