Βρέθηκαν μέσω IKA 0.3822.1
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 61.00, T.1 : 0.90
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 134289
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 13.50, H.2 : 22.70
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40031SRS
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  W.1 : 4.60, W.2 : 8.80, L.2 : 10.70, T.1 : 1.65
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41213SRS
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 32.50, O.D.1 : 61.05, T.1 : 1.10
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD14976SRS
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 16.00, I.D.2 : 7.00, H.1 : 15.50, W.1 : 40.50
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 31.70, H.2 : 15.60
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 13.00, O.D.1 : 24.00, T.1 : 1.60
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 6.60, O.D.1 : 14.00, T.1 : 2.00
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 7.40 , I.D.2 : 4.30 , O.D.1 : 9.80 , O.D.2 : 8.80, H.2 : 3.60
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 24.10 , I.D.2 : 16.00 , O.D.1 : 30.00 , T.1 : 1.00
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 18.40, H.1 : 1.00, W.1 : 60.00, L.1 : 83.00
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---