Βρέθηκαν μέσω IKA 0.3822.1
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 230707
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 61.00, T.1 : 0.90
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 134289
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 13.50, H.2 : 22.70
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40031SRS
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  W.1 : 4.60, W.2 : 8.80, L.2 : 10.70, T.1 : 1.65
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41213SRS
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 32.50, O.D.1 : 61.05, T.1 : 1.10
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 3.90, O.D.1 : 10.00, O.D.2 : 6.00, H.2 : 7.30
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 3.90, O.D.1 : 10.00, O.D.2 : 6.00, H.2 : 7.30
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 236456
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 3.00, H.1 : 31.50, W.1 : 19.70, T.1 : 8.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 236456
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 3.00, H.1 : 31.50, W.1 : 19.70, T.1 : 8.00
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  O.D.1 : 9.40, H.2 : 10.10, W.2 : 7.40, T.1 : 4.50
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  O.D.1 : 9.50, H.1 : 9.80
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 29.80 , O.D.1 : 65.40 , O.D.2 : 59.50 , T.1 : 1.20
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 30.40 , O.D.1 : 84.60 , T.1 : 0.40
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 31.20 , W.2 : 41.70 , L.2 : 59.90 , T.1 : 1.70
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 21.90 , T.1 : 2.50
  Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 37.00, O.D.1 : 74.50, H.1 : 1.0