Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εσ. Διαμ. : 6.20, Εξ. Διαμ. : 13.45, L. : 18.00
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εσ. Διαμ. : 5.30, Εξ. Διαμ. : 12.00, H.1 : 1.50
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 6.10, Εξ. Διαμ. : 12.80, L. : 38.00
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 6.10, Εξ. Διαμ. : 12.40, H.1 : 1.60
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 5.30, Εξ. Διαμ. : 12.00, H.2 : 1.50
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 6.70, Εξ. Διαμ. : 10.20, H.1 : 2.00
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 6.25, Εξ. Διαμ. : 15.10, H.1 : 1.20
  Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL