Κατηγορία: Ελατήρια διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 24.50, W.1 : 26.00, L.1 : 27.00
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 23.50, W.1 : 21.80, T.1 : 13.00
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 21.60, W.1 : 26.00, T.1 : 12.60
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
W.1 : 33.00, L.1 : 45.00, T.1 : 13.70
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
W.1 : 33.00, L.1 : 45.00, T.1 : 13.70
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 4.80, L.1 : 45.00
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 5.00, L.1 : 19.70
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 5.00, L.1 : 19.70
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 26.00, H.2 : 22.50, W.1 : 26.50, T.1 : 11.00
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
L.1 : 40.00 , b.1 : 18.00
Κατηγορία: Ελατήρια διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 19.30, L.1 : 24.00
Κατηγορία: Ελατήρια διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 19.30, L.1 : 24.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 6.60, O.D.1 : 17.70, H.1 : 14.80, H.2 : 13.70, T.1 : 6.80
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 6.60, O.D.1 : 17.70, H.1 : 14.80, H.2 : 13.70, T.1 : 6.80
Κατηγορία: Ελατήρια διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 9.00, O.D.1 : 11.30, L.1 : 13.00
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 36.30, W.1 : 28.00, T.1 : 18.50
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
O.D.1 : 11.80, L.1 : 31.00
Κατηγορία: Ελατήρια διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
I.D.1 : 7.60, O.D.1 : 11.80, L.1 : 38.00
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
I.D.1 : 4.00, W.1 : 8.20, L.1 : 12.00, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
I.D.1 : 4.00, W.1 : 8.20, L.1 : 12.00, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
O.D.1 : 11.40, L.1 : 35.40
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
O.D.1 : 11.40, L.1 : 35.40
Κατηγορία: Στερεώσεις διχάλων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: SAWAFUJI
I.D.1 : 6.50, O.D.1 : 13.50, L.1 : 37.50