Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
    I.D.1 : 13.90, O.D.1 : 30.00, H.1 : 2.90
    Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford