Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1011326
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 20, Άξονας : 13.50, H.1 : 18.10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 34.70
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014266
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 19, Άξονας : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 32.30, H.1 : 18.30
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.60
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012353
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
O.D.1 : 32.50
Βρέθηκαν μέσω NEW VIS 202-72-16
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 18, Άξονας : 17.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 33.90, Μήκος : 23.40
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.90, O.D.1 : 28.60, T.1 : 1.60
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012646
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 14.30, T.1 : 2.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1017256
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.20, O.D.1 : 17.60, T.1 : 2.16
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1017256
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.20, O.D.1 : 17.60, T.1 : 2.16
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41296SRS
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 25.00, L.1 : 46.00, T.1 : 5.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40260SRS
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 7.60, O.D.1 : 19.30, T.1 : 1.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40423SRS
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 6.30, O.D.1 : 10.50, T.1 : 1.60, Άξονας : 6.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40423SRS
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 6.30, O.D.1 : 10.50, T.1 : 1.60, Άξονας : 6.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 76-91820
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 14.50, T.1 : 2.00
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 76-91820
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 14.50, T.1 : 2.00, Άξονας : 12.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42522SRS
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 23.80, T.1 : 2.00, Άξονας : 20.00
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3926D
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 23.50, T.1 : 1.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.50, O.D.1 : 26.00, T.1 : 2.20
Βρέθηκαν μέσω DELCO 9415235
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 8.90, O.D.1 : 10.95, T.1 : 0.70
Βρέθηκαν μέσω DELCO 9415235
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 8.90, O.D.1 : 10.95, T.1 : 0.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD12185SRS
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 18.60, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 21, O.D.1 : 40.20, L.1 : 34.30
Βρέθηκαν μέσω DELCO 1927848
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 10.90 , O.D.1 : 14.10 , T.1 : 1.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
O.D.1 : 30.00, T.1 : 2.90, Άξονας : 13.90