Βρέθηκαν μέσω CARGO 138683
  Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Βρέθηκαν μέσω DAF 244603
  Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
  Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 51.40, W.1 : 25.60, T.1 : 1.00