Κατηγορία: Ασφάλειες εκκινητή για μετακίνηση επαφών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
    Εξ. Διαμ. : 6.85, H.1 : 0.52
    Κατηγορία: Ασφάλειες εκκινητή για μετακίνηση επαφών Producer: AS-PL
    Εσ. Διαμ. : 16.40, Εξ. Διαμ. : 20.30, H.1 : 1.95
    Κατηγορία: Ασφάλειες εκκινητή για μετακίνηση επαφών Producer: AS-PL