Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40758SRS
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 10.70, W.1 : 41.60, L.1 : 85.00, d. : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40684SRS
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 42.00, L.1 : 99.60, T.1 : 10.70, d. : M10
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 11.50, W.1 : 40.70, L.1 : 83.90, d. : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138361
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 61.00
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 7.10, W.1 : 26.00, L.1 : 55.40, d. : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45887SRS
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 8.00, W.1 : 52.60, T.1 : 31.00, d. : m8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
H.1 : 11.80, W.1 : 28.00, L.1 : 31.70, d. : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40870SRS
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
H.1 : 8.90, W.1 : 29.40, L.1 : 45.00, d. : M10x1.25
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40836SRS
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Perkins
H.1 : 12.00, W.1 : 35.00, L.1 : 39.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40786SRS
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
W.1 : 30.00, L.1 : 46.80, T.1 : 8.50, d. : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40786SRS
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
W.1 : 30.00, L.1 : 46.80, T.1 : 8.50, d. : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41583SRS
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
H.1 : 10.30, W.1 : 30.00, L.1 : 52.70, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
H.1 : 13.80, W.1 : 29.80, W.2 : 18.50, L.1 : 53.00, d. : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40508SRS
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
H.1 : 10.60, W.1 : 38.25, L.1 : 69.00, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 54.00, d. : M10x1.5, b.1 : 13.70
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 13.50, W.1 : 33.30, L.1 : 40.10, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
W.1 : 28.60, L.1 : 46.30, T.1 : 7.00
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 9.60 , W.1 : 23.50 , L.1 : 40.10 , d. : M6x1.0
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 14.90, W.1 : 36.80 , L.1 : 53.00 , d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
W.1 : 5.60 , L.1 : 46.70 , T.1 : 11.00 , d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 11.70 , W.1 : 27.30 , L.1 : 32.30, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 11.60 , W.1 : 26.60 , L.1 : 31.80
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 12.90 , W.1 : 32.80 , L.1 : 55.50 , d. : M10
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 15.50 , W.1 : 35.70 , W.2 : 22.14 , L.1 : 45.00 , d. : M10