Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
d. : M10x1.5, m.1 : 25.50, d.c. : 16.00, s.1 : T40
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
d. : UNC 5/16" G-24, m.1 : 9.00, d.c. : 12.70, s.1 : S13
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
d. : UNC 5/16" G-24, m.1 : 9.00, d.c. : 12.70, s.1 : S13
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
W. : 2.50, Thread. : M8x1.25
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M12 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 insulated