Κατηγορία: Παξιμάδια οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  d. : M5x0.8, m.1 : 4.80, dc. : 11.50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Παξιμάδια οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  d. : M5x0.8, m.1 : 5.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Παξιμάδια οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL