Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.60, O.D.1 : 32.00, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 45.00, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 6.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 37.70, H.1 : 2.30
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 37.00, H.1 : 3.60
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.00, O.D.1 : 45.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 45.50, H.1 : 6.50
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.20, H.1 : 9.50
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 18.30, O.D.1 : 32.10, H.1 : 4.80
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 21.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Daewoo
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hino
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 5.10
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 21.50, O.D.1 : 32.20, H.1 : 4.90
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL