Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1120283000
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132297
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132662
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Βρέθηκαν μέσω MAZDA 0636-24-414
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 133513
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014533
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.60, O.D.1 : 32.00, H.1 : 6.00
Βρέθηκαν μέσω KHD 128-9957
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 45.00, H.1 : 6.00
Βρέθηκαν μέσω DAF 1686579
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 7.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135575
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 6.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135575
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 6.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VW 02A911313A
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 2.50
Βρέθηκαν μέσω VW 02A911313
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 37.70, H.1 : 2.30
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0124035480
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 37.00, H.1 : 3.60
Βρέθηκαν μέσω KHD 01310282
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.00, O.D.1 : 45.00, H.1 : 7
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131448
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 45.50, H.1 : 6.50
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135642
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.20, H.1 : 9.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD03411SRS
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 21.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 3.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45291SRS
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Daewoo
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hino
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 40.00, T.1 : 5.10
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 21.90, O.D.1 : 45.40, H.1 : 3.40
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 47.40, O.D.1 : 51.60, H.2 : 0.90
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 4.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00