Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 16.80, L.1 : 11.60
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 16.80, L.1 : 11.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Μικρά οπίσθια καλύμματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 32.00, H.1 : 21.10, O.1 : 46.10, L.1 : 56.00
Κατηγορία: Μικρά οπίσθια καλύμματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 28.00, H.1 : 19.80, O.1 : 43.00, L.1 : 54.20
Κατηγορία: Μικρά οπίσθια καλύμματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 9.60, O.1 : 42.20, L.1 : 51.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.50, O.D.1 : 18.50, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, T.1 : 1.00, W.1 : 22.80
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 18.50, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 17.00, H.1 : 3.00