Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Γρανάζια του ρότορα της μίζας Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 20.20, H.1 : 34.00, Teeths : 15
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : M4x0.7, L.1 : 11.60
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 16.80, L.1 : 11.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 13.00, I.D.1 : 12.15, O.D.1 : 16.60, O.D.1 : 17.20, H.1 : 2.00, H.1 : 4.80
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 51.40, W.1 : 25.60, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
0
Εναλλακτικές λίστα