Βρέθηκαν μέσω CARGO 131503
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.40, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.60, Εξ. Διαμ. : 58.60, L. : 26.40, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 1663
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L. : 140.90, Splines : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 85.90, O.D.2 : 12.00, L. : 143.30, L.2 : 20.00, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821303
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 53.00, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 73.90, Εξ. Διαμ. : 65.00, L. : 31.30, L.2 : 7.20, No. of teeth : 42
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3451
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.80, L. : 28.20
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3452
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, L. : 32.40
Βρέθηκαν μέσω VW 098911303
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 86.00, O.D.2 : 12.00, L. : 137.00, L.2 : 21.00, No. of teeth : 42, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3466
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.60, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 59.00, H. : 29.40, L.2 : 24.00, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821313
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 52.60, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 73.40, Εξ. Διαμ. : 63.00, L. : 25.50, L.2 : 7.50, No. of teeth : 42
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3472
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.90, O.D.1 : 69.80, H. : 24.80
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1011553
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.40, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.60, Εξ. Διαμ. : 58.00, L. : 26.80, L.2 : 9.20, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3474
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 44.60, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 58.50, L. : 23.60, L.2 : 8.50, No. of teeth : 36
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821333
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, L. : 27.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200183
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 73.30, O.D.2 : 12.00, L. : 161.20, L.2 : 21.20, No. of teeth : 42, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1013673
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 73.50, O.D.2 : 12.00, L. : 137.50, L.2 : 20.50, No. of teeth : 42, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200043
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 69.60, O.D.2 : 11.00, L. : 125.50, L.2 : 21.40, No. of teeth : 37, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD0063
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 79.30, O.D.2 : 12.00, L. : 140.20, L.2 : 21.00, No. of teeth : 40, Splines : 16
Βρέθηκαν μέσω CARGO 231083
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 90.70, O.D.2 : 12.40, L. : 178.60, L.2 : 24.50, No. of teeth : 41, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 231083
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: BOSCH Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 90.60, O.D.2 : 12.80, L. : 180.60, L.2 : 25.00, No. of teeth : 41, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 2323
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 73.50, O.D.2 : 8.00, L. : 116.90, L.2 : 3.00, No. of teeth : 38, Splines : 16
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200923
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 70.00, O.D.2 : 10.00, L. : 118.00, L.2 : 15.00, No. of teeth : 37, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD5173
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 90.70, O.D.2 : 17.80, L. : 138.20, No. of teeth : 41, Splines : 7/14
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3472
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 70.00, L. : 24.80
Βρέθηκαν μέσω CARGO 333358
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 91.00, O.D.2 : 18.00, L. : 139.00, No. of teeth : 41, Splines : 14/7