Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 94.50, H.1 : 36.00
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 64.80, O.D.2 : 10.00, L.1 : 108.00, L.2 : 16.00, No. of teeth : 44, Splines : 8
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.2 : 17.50, O.D.2 : 64.80, H.1 : 31.00, No. of teeth : 44
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 48.80, O.D.2 : 17.50, O.D.3 : 13.00, L.1 : 104.80, L.2 : 16.00, Splines : 8
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 51.00, I.D.2 : 20.50, O.D.1 : 70.00, O.D.2 : 61.90, L.1 : 31.40, L.2 : 18.70, No. of teeth : 44
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 48.70, O.D.2 : 20.50, O.D.3 : 12.00, L.1 : 90.00, Splines : 10/5
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 47.00, I.D.2 : 17.50, O.D.1 : 65.30, L.1 : 30.30, No. of teeth : 42
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 22.00, O.D.1 : 81.40, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 57.00, O.D.2 : 25.00, O.D.3 : 14.00, L.1 : 117.50, Splines : 6/12
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 59.00, I.D.2 : 25.00, O.D.1 : 77.00, O.D.2 : 71.80, L.1 : 31.30, L.2 : 17.50, No. of teeth : 44
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 18.70, O.D.1 : 76.70, H.1 : 7.70
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 47.00, O.D.2 : 19.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 105.20, L.2 : 14.00, Splines : 8
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 45.70, O.D.2 : 17.50, O.D.3 : 10.00, L.1 : 105.60, L.2 : 16.30, Splines : 8
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 69.80, O.D.2 : 12.00, L.1 : 118.30, No. of teeth : 44, Splines : 5/10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 49.30, I.D.2 : 19.00, O.D.1 : 65.00, O.D.2 : 59.00, L.1 : 30.30, L.2 : 24.60, No. of teeth : 43
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 51.20, I.D.2 : 17.40, O.D.1 : 64.90, O.D.2 : 59.20, L.1 : 31.00, L.2 : 20.00, No. of teeth : 44
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 48.50, O.D.2 : 17.50, O.D.3 : 13.00, L.1 : 104.70, L.2 : 16.00, Splines : 8
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 80.00, O.D.2 : 15.50, L.1 : 215.60, L.2 : 3.90, No. of teeth : 37, Splines : 10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 49.20, I.D.2 : 19.00, O.D.1 : 65.00, O.D.2 : 58.50, L.1 : 30.60, L.2 : 23.50, No. of teeth : 43
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 70.00, O.D.2 : 25.00, O.D.3 : 17.00, L.1 : 198.80, L.2 : 21.70, No. of teeth : 37, Splines : 10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 49.00, I.D.2 : 19.00, O.D.1 : 65.00, O.D.2 : 59.00, L.1 : 30.80, L.2 : 23.40, No. of teeth : 43
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 51.30, I.D.2 : 17.50, O.D.1 : 71.00, O.D.2 : 65.00, H.1 : 31.10, No. of teeth : 44
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 80.00, L.1 : 215.60, L.2 : 3.90, No. of teeth : 37, Splines : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 77.00, O.D.2 : 14.00, L.1 : 121.00, No. of teeth : 44, Splines : 12