Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821300
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.40, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.60, Εξ. Διαμ. : 58.60, L. : 26.40, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821303
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 53.00, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 73.90, Εξ. Διαμ. : 65.00, L. : 31.30, L.2 : 7.20, No. of teeth : 42
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1010739
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 53.00, O.D.1 : 86.50, L. : 14.00, No. of teeth : 42
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821308
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.80, L. : 28.20
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005321306
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, L. : 32.40
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821312
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.60, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 59.00, H. : 29.40, L.2 : 24.00, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821313
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 52.60, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 73.40, Εξ. Διαμ. : 63.00, L. : 25.50, L.2 : 7.50, No. of teeth : 42
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014849
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.90, O.D.1 : 69.80, H. : 24.80
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1011553
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.40, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.60, Εξ. Διαμ. : 58.00, L. : 26.80, L.2 : 9.20, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821321
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 44.60, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 58.50, L. : 23.60, L.2 : 8.50, No. of teeth : 36
Βρέθηκαν μέσω VW 02A911256
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, L. : 27.50
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1010956
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 49.00, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, Εξ. Διαμ. : 60.00, L. : 25.20, L.2 : 7.50, No. of teeth : 38
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135970
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 70.00, L. : 24.80
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40241SG
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 27.30, Εξ. Διαμ. : 90.20, L. : 13.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40401SG
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 70.00, H.1 : 24.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.30 , O.D.1 : 57.60, L. : 9.80, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40110SG
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 48.70, O.D.1 : 62.00, L. : 13.40, No. of teeth : 38
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135080
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 62.00, L. : 13.30, No. of teeth : 42
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41064SG
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 40.00, O.D.1 : 54.20, L. : 8.70, No. of teeth : 36
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41063SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 39.00, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 11.00, L. : 103.70, L.2 : 15.70, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41065SG
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, Εξ. Διαμ. : 66.00, H.1 : 23.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 79.40, H.1 : 30.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41128SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 45.70, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 116.00, L.2 : 18.00, Splines : 16
Βρέθηκαν μέσω VW 02A911256
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, L. : 27.00