Βρέθηκαν μέσω ASHDOWN INGRAM KSX47402
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.40, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.60, Εξ. Διαμ. : 58.60, L. : 26.40, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131992
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 53.00, O.D.1 : 86.50, L. : 14.00, No. of teeth : 42
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821352
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.80, L. : 28.20
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3452
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, L. : 32.40
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821312
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.60, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 59.00, H. : 29.40, L.2 : 24.00, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3472
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.90, O.D.1 : 69.80, H. : 24.80
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137812
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 46.40, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 69.60, Εξ. Διαμ. : 58.00, L. : 26.80, L.2 : 9.20, No. of teeth : 37
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC41202
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, L. : 27.50
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 10662
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 49.00, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, Εξ. Διαμ. : 60.00, L. : 25.20, L.2 : 7.50, No. of teeth : 38
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3472
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 70.00, L. : 24.80
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 48.70, O.D.1 : 62.00, L. : 13.40, No. of teeth : 38
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AC0252
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 79.40, H.1 : 30.00
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 45.70, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.00, L. : 116.00, L.2 : 18.00, Splines : 16
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC41202
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 74.00, L. : 27.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 45.40, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 11.00, L. : 109.30, L.2 : 3.10, Splines : 16
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1010272
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 47.00, Εσ. Διαμ. : 22.20, O.D.1 : 66.10, Εξ. Διαμ. : 55.20, L. : 34.20, L.2 : 9.00, No. of teeth : 48
Βρέθηκαν μέσω DELCO 10475632
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 46.40, Εσ. Διαμ. : 23.60, O.D.1 : 66.70, L. : 30.50, L.2 : 24.00, No. of teeth : 48
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137932
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 49.90, Εσ. Διαμ. : 49.50, O.D.1 : 56.90, Εξ. Διαμ. : 56.80, L. : 14.50, No. of teeth : 40
Βρέθηκαν μέσω HITACHI 2114-75562
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
O.D.1 : 40.40, Εξ. Διαμ. : 18.00, O.D.3 : 12.40, L. : 95.20, L.2 : 15.00, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω HITACHI 2114-54102
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 18.00, Εξ. Διαμ. : 68.00, L. : 25.00
Βρέθηκαν μέσω HITACHI 2114-64102
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 14.70, Εξ. Διαμ. : 68.00, L. : 6.20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235498
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 68.60, Εξ. Διαμ. : 10.00, L. : 129.50, L.2 : 25.00, No. of teeth : 47, Splines : 9
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.2 : 20.00, O.D.2 : 76.00, H.1 : 51.00, L.2 : 136.50, No. of teeth : 56
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233592
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 43.50, Εσ. Διαμ. : 18.00, O.D.1 : 80.00, Εξ. Διαμ. : 56.00, L. : 25.00, L.2 : 20.00, No. of teeth : 37