Βρέθηκαν μέσω CARGO 131990
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L. : 140.90, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 131991
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. : 85.90, O.D.2 : 12.00, L. : 143.30, L.2 : 20.00, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 1925
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. : 73.30, O.D.2 : 12.00, L. : 161.20, L.2 : 21.20, No. of teeth : 42, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 1908
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. : 69.60, O.D.2 : 11.00, L. : 125.50, L.2 : 21.40, No. of teeth : 37, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω CASE 42560319
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. : 90.70, O.D.2 : 12.40, L. : 178.60, L.2 : 24.50, No. of teeth : 41, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω PRESTOLITE 861219
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: BOSCH Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. : 90.60, O.D.2 : 12.80, L. : 180.60, L.2 : 25.00, No. of teeth : 41, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1017190
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L. : 144.90, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200319
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. : 66.00, O.D.2 : 10.00, L. : 110.70, L.2 : 15.20, No. of teeth : 36, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41929SG
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. : 69.00, O.D.2 : 12.00, L. : 122.00, L.2 : 19.20, No. of teeth : 36, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11948(LETRIKA)SG
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
  Εξ. Διαμ. : 89.70, O.D.2 : 14.20, L. : 176.00, L.2 : 25.20, No. of teeth : 42, Splines : 10
  Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.911.908
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
  O.D.1 : 89.80, Εξ. Διαμ. : 14.20, L. : 174.40, Splines : 12
  Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 1907
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. : 69.00, O.D.2 : 12.00, L. : 122.50, L.2 : 21.00, No. of teeth : 37, Splines : 10
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 58.00, L. : 162.00, L.2 : 81.90, Splines : 12
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 74.00, O.D.2 : 12.00, L. : 130.50, L.2 : 21.50, No. of teeth : 36, Splines : 10
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 69.80, O.D.2 : 8.00, L. : 113.70, L.2 : 3.00, No. of teeth : 37, Splines : 16
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 69.50, O.D.2 : 12.00, L. : 148.00, L.2 : 21.50, No. of teeth : 37, Splines : 10
  Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL