Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9001140362
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L. : 140.90, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200050
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 85.90, O.D.2 : 12.00, L. : 143.30, L.2 : 20.00, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135072
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 85.80, O.D.2 : 12.00, L. : 144.60, L.2 : 17.00, No. of teeth : 42, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω IKA 4.2375.0
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 86.00, O.D.2 : 12.00, L. : 137.00, L.2 : 21.00, No. of teeth : 42, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200012
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 73.30, O.D.2 : 12.00, L. : 161.20, L.2 : 21.20, No. of teeth : 42, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200006
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 73.50, O.D.2 : 12.00, L. : 137.50, L.2 : 20.50, No. of teeth : 42, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200043
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 69.60, O.D.2 : 11.00, L. : 125.50, L.2 : 21.40, No. of teeth : 37, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 234375
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 79.30, O.D.2 : 12.00, L. : 140.20, L.2 : 21.00, No. of teeth : 40, Splines : 16
Βρέθηκαν μέσω DAF 1821358
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 90.70, O.D.2 : 12.40, L. : 178.60, L.2 : 24.50, No. of teeth : 41, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 231083
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: BOSCH Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 90.60, O.D.2 : 12.80, L. : 180.60, L.2 : 25.00, No. of teeth : 41, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200117
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 73.50, O.D.2 : 8.00, L. : 116.90, L.2 : 3.00, No. of teeth : 38, Splines : 16
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200923
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 70.00, O.D.2 : 10.00, L. : 118.00, L.2 : 15.00, No. of teeth : 37, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL SG0025
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 90.70, O.D.2 : 17.80, L. : 138.20, No. of teeth : 41, Splines : 7/14
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9001337062
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L. : 144.90, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL SG0028
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 69.90, O.D.2 : 12.00, L. : 126.00, L.2 : 20.30, No. of teeth : 36, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω OPEL 1886325
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 91.00, O.D.2 : 18.00, L. : 139.00, No. of teeth : 41, Splines : 14/7
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200316
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 65.70, O.D.2 : 10.00, L. : 110.00, L.2 : 17.00, No. of teeth : 42, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200230
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 73.50, O.D.2 : 12.00, L. : 128.00, L.2 : 18.50, No. of teeth : 37, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200312
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 65.70, O.D.2 : 9.00, L. : 110.00, L.2 : 16.00, No. of teeth : 42, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200088
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 73.50, O.D.2 : 8.00, L. : 117.10, L.2 : 3.00, No. of teeth : 42, Splines : 16
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200319
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 66.00, O.D.2 : 10.00, L. : 110.70, L.2 : 15.20, No. of teeth : 36, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42525SG
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 70.00, O.D.2 : 12.00, L. : 116.40, L.2 : 20.60, No. of teeth : 40, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200096
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 74.00, O.D.2 : 12.00, L. : 124.00, L.2 : 20.50, No. of teeth : 37, Splines : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200015
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 73.40, O.D.2 : 12.00, L. : 139.60, L.2 : 20.40, No. of teeth : 42, Splines : 10