Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1120283000
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132659
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132659
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132297
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135399
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135399
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD47213SRS
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
L.1 : 14.50, d. : M10x1.5, D.1 : 13.50, b.1 : 11.00, k.1 : 4.50, m.1 : PH3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132662
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Βρέθηκαν μέσω MAZDA 0636-24-414
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 133513
Κατηγορία: Zimmers-ρινγκ εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000505010
Κατηγορία: Μικρά οπίσθια καλύμματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 32.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 21.10, O.1 : 46.10, H.1 : 21.10, O.1 : 46.10, L.1 : 56.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000520034
Κατηγορία: Μικρά οπίσθια καλύμματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 28.00, O.D.1 : 28.00, H.1 : 19.80, O.1 : 43.00, H.1 : 19.80, O.1 : 43.00, L.1 : 54.20
Κατηγορία: Μικρά οπίσθια καλύμματα εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
I.D.1 : 25.00, I.D.1 : 25.20 , O.D.1 : 38.00 , O.D.1 : 38.00, H.1 : 9.40 , O.1 : 42.20, H.1 : 9.60, O.1 : 42.20, L.1 : 51.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 134709
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 28.50, O.D.1 : 60.00, H.1 : 3.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 134708
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD12443SDK
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 24.50, T.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 24.50, T.1 : 0.50
Βρέθηκαν μέσω KHD 01117970
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41614SDK
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.70, I.D.1 : 17.50, O.D.1 : 18.50, O.D.1 : 18.50, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.00, I.D.2 : 12.00, O.D.1 : 22.50, O.D.2 : 20.00, H.1 : 4.90
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.00, I.D.2 : 12.00, O.D.1 : 22.50, O.D.2 : 20.00, H.1 : 4.90
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC49516
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 36.00, T.1 : 1.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41538SDK
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 18.00, O.D.2 : 16.50, H.1 : 3.40
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41538SDK
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 18.00, O.D.2 : 16.50, H.1 : 3.40