Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά αυτόματων συστημάτων Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 21.00 , I.D.2 : 13.10 , Εξ. Διαμ. : 25.10 , O.D.2 : 12.70 , L. : 29.90 , L.2 : 34.10
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά αυτόματων συστημάτων Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 21.00 , I.D.2 : 13.10 , Εξ. Διαμ. : 25.10 , O.D.2 : 12.70, L. : 29.90, L.2 : 34.10
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά αυτόματων συστημάτων Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 18.50 , L. : 56.70 , L.2 : 23.70
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά αυτόματων συστημάτων Producer: AS-PL
  I.D.1 : 18.50 , I.D.2 : 14.00 , O.D.1 : 22.10 , O.D.2 : 17.40, H.1 : 31.10 , H.2 : 14.40
  Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά αυτόματων συστημάτων Producer: AS-PL