Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 14.00, O.D.2 : 7.40, L.1 : 23.00
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 14.00, O.D.2 : 7.40, L.1 : 23.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
O.D.1 : 13.30, O.D.2 : 9.00, H.1 : 8.30
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.20, O.D.1 : 13.20, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
O.D.1 : 6.60, O.D.2 : 11.30, L.1 : 19.80
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 5.40, O.D.1 : 15.00, O.D.2 : 11.00, H.1 : 10.00
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
O.D.1 : 10.00, O.D.2 : 17.70, L.1 : 32.20
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 9.50, O.D.2 : 9.00, L.1 : 30.00
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 12.70, O.D.2 : 8.80, L.1 : 27.30
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 12.70, O.D.2 : 8.80, L.1 : 27.30
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 15.00, L.1 : 28.00
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 110.00
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 6.60 , O.D.1 : 10.00 , H.1 : 15.10
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 13.50, H.1 : 8.70
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
H.1 : 8.00, W.1 : 13.70
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 13.60, H.1 : 8.80
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 13.60, H.1 : 8.80
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
O.D.1 : 7.35, L.1 : 26.00
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
O.D.1 : 7.00, O.D.2 : 13.00, L.1 : 22.50
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
O.D.1 : 8.20, L.1 : 22.60
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 11.20, O.D.2 : 14.60, L.1 : 23.90
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 9.90, O.D.2 : 14.00, L.1 : 31.20
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 4.80 , O.D.1 : 14.10 , H.1 : 10.50
0
Εναλλακτικές λίστα