Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 24.00, H.2 : 17.30, W.1 : 38.00, W.2 : 11.00, L.1 : 18.00, L.2 : 11.40
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 11.30, H.2 : 3.50, W.1 : 37.70, W.2 : 33.80, L.1 : 21.00, L.2 : 17.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 52.00, I.D.2 : 48.60, O.D.1 : 61.20, O.D.2 : 63.40, H.1 : 21.70, H.2 : 15.00, H.3 : 7.20, W.1 : 22.00, W.2 : 14.00, L.1 : 8.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 52.00, I.D.2 : 48.60, O.D.1 : 61.20, O.D.2 : 63.40, H.1 : 21.70, H.3 : 7.20, H.2 : 15.00, W.1 : 22.00, W.2 : 14.00, L.1 : 8.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.50, O.D.1 : 34.40, T.1 : 8.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.50, O.D.1 : 34.40, T.1 : 8.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
H.1 : 15.00, H.2 : 3.00, W.1 : 29.00, L.1 : 21.40, L.2 : 3.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
H.1 : 11.40, W.1 : 40.00, L.1 : 39.20, L.2 : 33.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
H.1 : 11.40, W.1 : 40.00, L.1 : 39.20, L.2 : 33.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
H.1 : 20.00, W.1 : 33.50, L.1 : 33.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
H.1 : 20.00, W.1 : 33.50, L.1 : 33.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
H.1 : 17.40, W.1 : 18.00, W.2 : 10.00, L.1 : 15.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 37.00, H.2 : 4.00, W.1 : 23.00, W.2 : 20.60, L.1 : 18.70, L.2 : 2.60
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 31.00, O.D.2 : 25.00, H.1 : 38.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 37.50, H.2 : 4.20, W.1 : 23.40, W.2 : 20.00, L.1 : 18.50, L.2 : 2.70
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 31.60, H.2 : 3.30, W.1 : 30.80, W.2 : 23.20, L.1 : 24.60, L.2 : 9.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 12.00, H.2 : 4.80, W.1 : 22.00, W.2 : 20.30, L.1 : 21.80, L.2 : 12.70
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 21.00, H.1 : 4.00, W.1 : 19.00, L.1 : 21.20
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 7.80, W.1 : 21.70, W.2 : 15.60, L.1 : 55.80
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 7.80, W.1 : 21.70, W.2 : 15.60, L.1 : 55.80
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 25.60, H.3 : 2.00, H.2 : 16.00, W.1 : 29.00, W.2 : 11.00, L.1 : 28.00, L.2 : 6.40
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 25.60, H.3 : 2.00, H.2 : 16.00, W.1 : 29.00, W.2 : 11.00, L.1 : 28.00, L.2 : 6.40
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 14.70, H.2 : 12.00, W.1 : 39.64, W.2 : 23.00, L.1 : 16.60, L.2 : 11.70
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 12.50, H.2 : 4.00, W.1 : 42.50, W.2 : 33.00, L.1 : 25.50, L.2 : 33.00