Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 19.00, H.2 : 12.40, W.1 : 33.50, W.2 : 29.00, L.1 : 20.00, L.2 : 15.40
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 19.00, H.2 : 12.40, W.1 : 33.50, W.2 : 29.00, L.1 : 20.00, L.2 : 15.40
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 14.00, H.3 : 7.90, H.2 : 8.00, W.1 : 16.80, W.2 : 4.80, L.1 : 27.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: FORD
H.1 : 29.50, H.2 : 3.70, W.1 : 24.20, W.2 : 21.60, L.1 : 19.00, L.2 : 4.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
H.1 : 12.60, H.2 : 9.70, W.1 : 19.60, W.2 : 8.60, L.1 : 11.60, L.2 : 7.60
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 14.00, H.1 : 27.60, H.2 : 25.50, W.1 : 25.60, W.2 : 20.00, L.1 : 21.20, L.2 : 10.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
H.2 : 27.60, W.1 : 15.10 , L.1 : 26.30 , L.2 : 21.80
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 42.80, H.2 : 4.00, W.1 : 30.00, W.2 : 25.00, L.1 : 20.50, L.2 : 13.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.2 : 34.20, W.1 : 22.50, L.1 : 39.80
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 70.40, H.2 : 0.80
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
W.1 : 28.70, L.1 : 35.30, T.1 : 15.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.2 : 39.10, L.1 : 27.30
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 28.20, O.D.1 : 40.20, H.2 : 5.40
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 20.50, H.3 : 4.00, H.2 : 12.00, W.1 : 19.00, W.2 : 7.00, L.1 : 21.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 9.00, H.2 : 14.00, W.1 : 25.00, L.1 : 29.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.2 : 8.90, W.1 : 40.00, L.1 : 43.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 21.00, H.2 : 11.00, W.1 : 24.20, L.1 : 22.50, L.2 : 11.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 27.50, L.1 : 20.40
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 96.20, H.2 : 27.00, W.1 : 30.10, L.1 : 32.40
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.2 : 29.80, W.1 : 43.30, T.1 : 18.40