Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014936
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  I.D.2 : 39.40, Εξ. Διαμ. : 52.80, H. : 9.00
  Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3481
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H. : 19.10, W.1 : 7.80, L. : 30.20
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1001012005
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H. : 5.40, W.1 : 20.00, L. : 11.70
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 139173
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H. : 15.00, W.1 : 20.00, L. : 5.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 139173
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H. : 15.00, W.1 : 20.00, L. : 5.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 135056
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H. : 14.00, W.1 : 10.20, L. : 25.00
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41068SGR
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H. : 5.80, W.1 : 20.50, L. : 10.50
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41068SGR
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H. : 5.80, W.1 : 20.50, L. : 10.50
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012674
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H. : 5.30, W.1 : 20.00, L. : 11.80
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012674
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  H. : 5.30, W.1 : 20.00, L. : 11.80
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
  H. : 14.60, W.1 : 11.20, L. : 25.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 135056
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  H. : 5.10, W.1 : 11.40, L. : 19.80
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  H. : 11.50 , W.1 : 5.10 , L. : 19.90
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  H. : 14.50, W.1 : 24.80, L. : 10.10
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  H. : 11.50 , H.2 : 10.30 , W.1 : 6.40 , L. : 19.70
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  H. : 11.80, W.1 : 6.30 , L. : 20.50
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  H. : 19.20, H.2 : 17.00 , W.1 : 7.90, L. : 30.40
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 61.00, I.D.2 : 53.00, Εξ. Διαμ. : 67.60
  Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 56.20, I.D.2 : 66.30, Εξ. Διαμ. : 78.00, H. : 17.80, H.2 : 10.10