Βρέθηκαν μέσω SCANIA 220433
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 21.10, d. : M8x1.25, D.1 : 13.20, b.1 : 14.00, k.1 : 5.30, m.1 : S12
Βρέθηκαν μέσω SCANIA 220433
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L. : 21.40, Thread. : M8x1.25, Thread L. : 14.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L. : 11.00, Thread. : M4x0.7, D.1 : 6.90, Thread L. : 7.70, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L. : 11.00, Thread. : M4x0.7, D.1 : 6.90, Thread L. : 7.70, m.1 : T20
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2240064
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL
L. : 46.50, Thread. : M8x1.25, Εξ. Διαμ. : 14.75, Thread L. : 40.10, k.1 : 6.20, m.1 : S13
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2240048
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L. : 34.80, Thread. : M8x1.25, Thread L. : 29.20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230022
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 164.80, d. : M5x0.8, D.1 : 11.00, b.1 : 31.00, d.2 : 4.40, k.1 : 5.00, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 164.80, d. : M5x0.8, D.1 : 11.00, b.1 : 31.00, d.2 : 4.40, k.1 : 5.00, m.1 : S8
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1010229
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 18.30, d. : M10x1.5, D.1 : 18.20, b.1 : 12.40, k.1 : 6.40, m.1 : S16
Βρέθηκαν μέσω CLAAS 132-622-0
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 215.00, d. : M6x1.0, Thread : M6x1.0, D.1 : 6.90, b.1 : 13.00, b.2 : 26.40, d.2 : 5.50
Βρέθηκαν μέσω SCANIA 220380
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 70.15, d. : M8x1.25, Thread : M6x1.0, b.2 : 20.00, m.1 : S10
Βρέθηκαν μέσω FIAT 79052254
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 161.00, d. : M6x1.0, Thread : M6x1.0, D.1 : 6.90, b.1 : 8.90, b.2 : 21.60, d.2 : 5.20
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC41722
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 160.50, d. : M5x0.8, D.1 : 11.10, b.1 : 24.00, d.2 : 4.40, k.1 : 5.20, m.1 : S7
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC41722
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 160.50, d. : M5x0.8, D.1 : 11.10, b.1 : 24.00, d.2 : 4.40, k.1 : 5.20, m.1 : S7
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC42267
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 30.00, d. : UNF 5/16-18G, D.1 : 11.80, b.1 : 19.00, d.2 : 7.00, k.1 : 7.80, m.1 : H6
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC42266
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 30.10, d. : UNF 1/4 - 28G, D.1 : 12.10, b.1 : 23.00, k.1 : 4.75, m.1 : S11
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
L.1 : 158.00, d. : M6x1.0, Thread : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 21.30, b.2 : 12.30, d.2 : 4.90, k.1 : 3.90, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
L.1 : 158.00, d. : M6x1.0, Thread : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 21.30, b.2 : 12.30, d.2 : 4.90, k.1 : 3.90, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω BMW 1722794
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 167.70, d. : M6x1.0, Thread : M6x1.0, D.1 : 13.00, b.1 : 35.30, b.2 : 11.50, d.2 : 5.90, k.1 : 6.20, m.1 : S10
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL
L.1 : 144.30, Thread : M5x0.8, b.1 : 18.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL
L.1 : 84.40, Thread : M5x0.8 , b.1 : 23.30
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL
L.1 : 180.00, d. : M6x1.0, Thread : M6x1.0 , b.1 : 21.50 , b.2 : 12.30
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Producer: AS-PL
L.1 : 30.00, d. : M8x1.25, D.1 : 13.00, b.1 : 23.00, d.2 : 9.00, k.1 : 3.50