Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 14.80, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.00, k.1 : 2.80, m.1 : PH2
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 14.80 , d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.00, k.1 : 2.80, m.1 : PH2
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 14.90, L.1 : 15.60, d. : M5x0.8, d.1 : M5x0.8, D.1 : 7.60, D.1 : 8.50, b.1 : 8.00, b.1 : 7.50, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, k.1 : 2.95, m.1 : PH2, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 15.60, d. : M5x0.8, D.1 : 7.60, b.1 : 8.00, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : PH2
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50101SRS
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 11.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.30, b.1 : 8.35, k.1 : 3.20, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40550SRS
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
L.1 : 15.10, d.1 : M4x0.7, D.1 : 8.50, b.1 : 12.30, d.2 : 2.80, k.1 : 3.10, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω CARGO 190544
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 15.10 , d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω CARGO 190544
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 15.10 , d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω CARGO 191554
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 10.75, d.1 : M5x0.8, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 6.20, k.1 : 2.70, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 14.70, d. : M5x0.8, b.1 : 7.60
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 13.60, d. : M5x0.8, D.1 : 8.00, b.1 : 9.60, k.1 : 3.00, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 18.70 , d. : M5x0.8, b.1 : 15.80
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 17.00 , d. : M5x0.8 , b.1 : 11.90
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
L.1 : 15.30 , d. : M5x0.8 , b.1 : 11.60
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
L.1 : 16.00 , d. : M5x0.8, b.1 : 10.80
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
L.1 : 13.30 , d. : M4x0.7 , b.1 : 6.50
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
L.1 : 10.60 , d. : M4x0.7 , b.1 : 7.80
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
L.1 : 20.70, d. : M5x0.8 , b.1 : 13.00
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
L.1 : 19.20, d. : M4x0.7, b.1 : 15.60
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
L.1 : 12.70, d. : M4x0.7 , b.1 : 10.50
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
L.1 : 72.80, d. : M12x1.75, d.1 : M10x1.5, D.1 : 17.00, d.2 : 11.90, b.1 : 43.60, b.2 : 13.50, d.2 : 14.70, k.1 : 2.60
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 15.5, b.1 : 12.2
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 18.60, d. : M5x0.8, b.1 : 16.10