Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40310SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 63.60, d.1 : 3/16"BSF-32G, D.1 : 10.70, b.1 : 25.00, d.2 : 4.15, k.1 : 3.90, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω DELCO 1948537
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 30.00, d. : UNF 5/16-18G, D.1 : 11.80, b.1 : 19.00, d.2 : 7.00, k.1 : 7.80, m.1 : H6
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
L.1 : 24.70, d. : M5x0.8, d.1 : M5x0.8, D.1 : 10.40, b.1 : 19.00, k.1 : 4.70, m.1 : s7
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
L.1 : 24.70, d.1 : M5x0.8, b.1 : 19.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41350SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 35.20, d. : M6x1.0, D.1 : 10.80, b.1 : 30.45, k.1 : 5.50, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41350SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 35.20, d. : M6x1.0, D.1 : 10.80, b.1 : 30.45, k.1 : 5.50, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 54.50, d.1 : M6x1.0, D.1 : 12.00, b.1 : 23.90, d.2 : 5.20, k.1 : 5.00, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41420SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 75.00, d.1 : M6x1.0, b.1 : 31.19
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41420SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 75.00, d.1 : M6x1.0, b.1 : 31.19
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41516SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
L.1 : 31.00, d. : M6x1.0, D.1 : 9.80, b.1 : 25.00, k.1 : 6.10, m.1 : H5
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41516SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
L.1 : 31.00, d. : M6x1.0, D.1 : 9.80, b.1 : 25.00, k.1 : 6.10, m.1 : H5
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41032SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
L.1 : 45.85, d.1 : M6x1.0, D.1 : 9.80, b.1 : 39.80, k.1 : 5.90, m.1 : H5
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41032SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
L.1 : 45.85, d.1 : M6x1.0, D.1 : 9.80, b.1 : 39.80, k.1 : 5.90, m.1 : H5
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Universal
L.1 : 53.50, d. : M6x1.0, D.1 : 12.20, b.1 : 22.00, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Universal
L.1 : 53.50, d. : M6x1.0, D.1 : 12.20, b.1 : 22.00, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD14714SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hyundai / Kia
L.1 : 74.00, d. : M10x1.25, b.1 : 25.00
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 18.00, d.1 : M5x0.8, b.1 : 14.00
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 33.60, d.1 : M7x1.0, b.1 : 17.30
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 35.00, d.1 : M6x1.0, b.1 : 30.00
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 24.90, d.1 : M5x0.8, b.1 : 20.10
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 21.00 , d.1 : M8x1.25 , b.1 : 14.60
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 74.00, d.1 : M6x1.0, b.1 : 24.60
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
L.1 : 64.50, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 23.50, d.2 : 4.80, k.1 : 4.70, m.1 : H4
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
L.1 : 51.00, d.1 : M12x1.75, b.1 : 20.50, b.2 : 20.50