Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L. : 42.60, Thread. : M6x1.0, D.1 : 12.10, Thread L. : 25.30, d.2 : 5.30, k.1 : 4.80, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40310SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 63.60, d.1 : 3/16"BSF-32G, D.1 : 10.70, b.1 : 25.00, d.2 : 4.15, k.1 : 3.90, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω DELCO 1948537
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 30.00, d. : UNF 5/16-18G, D.1 : 11.80, b.1 : 19.00, d.2 : 7.00, k.1 : 7.80, m.1 : H6
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L.1 : 49.50, d.1 : M5x0.8, D.1 : 8.40, b.1 : 23.00, d.2 : 4.80, k.1 : 5.00, m.1 : H4
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L.1 : 49.50, d.1 : M5x0.8, D.1 : 8.40, b.1 : 23.00, d.2 : 4.80, k.1 : 5.00, m.1 : H4
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L.1 : 54.70 , d. : M5x0.8, D.1 : 8.30, b.1 : 22.50, d.2 : 4.80, k.1 : 4.90, m.1 : H4
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L.1 : 54.70 , d.1 : M5x0.8, D.1 : 8.30, b.1 : 22.50, d.2 : 4.80, k.1 : 4.90, m.1 : H4
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41350SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 35.20, d. : M6x1.0, D.1 : 10.80, b.1 : 30.45, k.1 : 5.50, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41350SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 35.20, d. : M6x1.0, D.1 : 10.80, b.1 : 30.45, k.1 : 5.50, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 75.00, d.1 : M6x1.0, b.1 : 31.19
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 75.00, d.1 : M6x1.0, b.1 : 31.19
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 38.90, d. : M5x0.8, D.1 : 9.00, b.1 : 34.00, d.2 : 4.50, k.1 : 3.50, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 38.902, d.1 : M5x0.80, D.1 : 9.00, b.1 : 34.30, d.2 : 4.50, k.1 : 3.50, m.1 : S8
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41032SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
L.1 : 45.85, d.1 : M6x1.0, D.1 : 9.80, b.1 : 39.80, k.1 : 5.90, m.1 : H5
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41032SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
L.1 : 45.85, d.1 : M6x1.0, D.1 : 9.80, b.1 : 39.80, k.1 : 5.90, m.1 : H5
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 42.90 , d.1 : M8x1.25 , b.1 : 12.00
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 17.10 , d.1 : M6x1.0 , b.1 : 11.50
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 18.90 , d.1 : M5x0.8 , b.1 : 9.80
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 25.00 , d.1 : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 19.90 , k.1 : 5.00, m.1 : H4
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 18.60 , d. : M5x0.8, D.1 : 10.00, b.1 : 11.00, k.1 : 6.30, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 21.00 , d.1 : M8x1.25 , b.1 : 14.60
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 45.50, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 23.50, d.2 : 4.80, k.1 : 4.80, m.1 : H4
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 49.50, d.1 : M5x0.8, D.1 : 8.40, b.1 : 23.00 , d.2 : 4.80, k.1 : 5.00, m.1 : H4
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL
L.1 : 64.50, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 23.50, d.2 : 4.80, k.1 : 4.70, m.1 : H4