Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD47213SRS
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
  L.1 : 14.50, d. : M10x1.5, D.1 : 13.50, b.1 : 11.00, k.1 : 4.50, m.1 : PH3
  Βρέθηκαν μέσω VALEO 182041
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 16.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, b.1 : 11.00, k.1 : 5.00, m.1 : T50
  Βρέθηκαν μέσω VALEO 182041
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 16.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, b.1 : 11.00, k.1 : 5.00, m.1 : T50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω VW 069911299A
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 18.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, b.1 : 12.50, k.1 : 5.50, m.1 : T50
  Βρέθηκαν μέσω VW 069911299A
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 18.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, b.1 : 12.50, k.1 : 5.50, m.1 : T50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω DELCO 10499632
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
  L.1 : 18.70, d. : UNF 3/8 -24, D.1 : 17.50, b.1 : 12.00, k.1 : 6.50, m.1 : PH3
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
  L.1 : 14.00, d. : M8x1.25, D.1 : 13.60, b.1 : 9.50, k.1 : 4.00, m.1 : PH3
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  L.1 : 10.90, d. : M8x1.25, b.1 : 6.00
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  L.1 : 16.00, d. : M10x1.5, b.1 : 10.70
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  L.1 : 16.30, d. : M10x1.0, b.1 : 10.00
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  L.1 : 13.00 , d. : M10x1.5 , b.1 : 7.20
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  L.1 : 14.90 , d. : M10x1.5 , b.1 : 9.00
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  L.1 : 14.70 , d. : M10x1.25 , b.1 : 8.30
  Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
  L.1 : 12.40 , d. : M10x1.5 , b.1 : 7.10