Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
L.1 : 14.50, d. : M10x1.5, D.1 : 13.50, b.1 : 11.00, k.1 : 4.50, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 13.00, d. : M10x1.5, D.1 : 17.50, b.1 : 7.00, k.1 : 5.50, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 16.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, b.1 : 11.00, k.1 : 5.00, m.1 : T50
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 16.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, b.1 : 11.00, k.1 : 5.00, m.1 : T50
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 18.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, b.1 : 12.50, k.1 : 5.50, m.1 : T50
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 18.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, b.1 : 12.50, k.1 : 5.50, m.1 : T50
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 16.00, d. : M10x1.5, D.1 : 17.70, b.1 : 10.00, k.1 : 5.50, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
L.1 : 18.70, d. : UNF 3/8 -24, D.1 : 17.50, b.1 : 12.00, k.1 : 6.50, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 11.50, d. : M8x1.25, D.1 : 12.50, b.1 : 7.00, k.1 : 4.00, m.1 : T40
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
L.1 : 13.80, d. : M10x1.25, D.1 : 13.00, b.1 : 8.00, k.1 : 4.50, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
L.1 : 16.50, d. : M10x1.0, D.1 : 18.00, b.1 : 9.80, k.1 : 6.00
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 11.50, d. : M10x1.5, D.1 : 15.00, b.1 : 7.00, k.1 : 4.50, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 11.50, d. : M10x1.5, D.1 : 15.00, b.1 : 7.00, k.1 : 4.50, m.1 : PH3
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 11.00, d. : M8x1.25, D.1 : 16.00, b.1 : 5.50, k.1 : 5.00, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 11.00, d. : M8x1.25, D.1 : 16.00, b.1 : 5.50, k.1 : 5.00, m.1 : PH3
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
L.1 : 11.70, d. : M8x1.25, D.1 : 15.50, b.1 : 5.40, k.1 : 5.30, m.1 : PH3
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
L.1 : 11.70, d. : M8x1.25, D.1 : 15.50, b.1 : 5.40, k.1 : 5.30, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
L.1 : 14.00, d. : M8x1.25, D.1 : 13.60, b.1 : 9.50, k.1 : 4.00, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
L.1 : 11.00, d. : M6x1.0, D.1 : 11.00, b.1 : 7.50, k.1 : 4.00, m.1 : PH3
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
L.1 : 11.00, d. : M6x1.0, D.1 : 11.00, b.1 : 7.50, k.1 : 4.00, m.1 : PH3
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
L.1 : 11.00, d. : M6x1.0, D.1 : 11.00, b.1 : 7.50, k.1 : 4.00, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 10.90, d. : M8x1.25, b.1 : 6.00
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 16.00, d. : M10x1.5, b.1 : 10.70
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 16.30, d. : M10x1.0, b.1 : 10.00