Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 13.00 , d. : M10x1.5, b.1 : 7.20
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 14.90 , d. : M10x1.5, b.1 : 9.00
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 19.90 , d. : M10x1.5, D.1 : 17.30, b.1 : 8.00
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 12.10 , d. : M8x1.25, b.1 : 5.60
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 11.80 , d. : M8x1.25, D.1 : 15.20, b.1 : 5.30, k.1 : 5.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 15.80 , d. : M10x1.5, b.1 : 10.30
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 14.00 , d. : M10x1.5, b.1 : 7.80
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 18.20 , d. : M10x1.5, b.1 : 13.10
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 14.70 , d. : M10x1.25, b.1 : 8.30
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 12.10 , d. : M8x1.25, b.1 : 7.20
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 12.40 , d. : M10x1.5, b.1 : 7.10
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 14.30, d. : M8x1.25, D.1 : 14.00, b.1 : 9.70, k.1 : 4.20
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 13.00 , d. : M10x1.5, b.1 : 6.60
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 13.30, d. : M8x1.25, b.1 : 7.90
Κατηγορία: Βίδες Producer: AS-PL
L.1 : 17.30, d. : M10x1.5, b.1 : 11.70
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL