Κατηγορία: Βίδες άξονα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
    L.1 : 24.70, d. : M8x1.25, D.1 : 15.40, b.1 : 18.40 , k.1 : 6.70, m.1 : T30
    Κατηγορία: Βίδες άξονα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
    L.1 : 24.40, d. : M8x1.25, D.1 : 15.40, b.1 : 18.00, d.2 : 11.50, k.1 : 2.50
    Κατηγορία: Βίδες άξονα συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL