Κατηγορία: Βίδες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
    L.1 : 65.40, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 7.10, d.2 : 5.90, k.1 : 3.20, m.1 : FD5.5
    Κατηγορία: Βίδες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
    L. : 10.70, Thread. : M4x0,7, Thread L. : 8.00
    Κατηγορία: Βίδες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
    Κατηγορία: Βίδες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL