Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 30.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 14.20, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1017344
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 15.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.00, b.1 : 12.00, k.1 : 3.40, m.1 : S8
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 233631
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 40.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.60, b.1 : 13.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 233631
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 40.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.60, b.1 : 13.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω KHD 1309069
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 21.10, d. : M8x1.25, D.1 : 13.20, b.1 : 14.00, k.1 : 5.30, m.1 : S12
  Βρέθηκαν μέσω KHD 1309069
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L. : 21.40, Thread. : M8x1.25, Thread L. : 14.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
  L.1 : 24.50, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 15.40, d.2 : 3.60, k.1 : 3.00, m.1 : PH2
  Βρέθηκαν μέσω DELCO 10475636
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
  L.1 : 26.70, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.00, d.2 : 3.80, k.1 : 4.70, m.1 : S4
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  L.1 : 35.60, d. : M4x0.7, D.1 : 7.20, b.1 : 13.90, k.1 : 2.90, m.1 : T20
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  L.1 : 44.50, d. : M5x0.8, b.1 : 17.00, b.2 : \, b.2 : 4.50
  Βρέθηκαν μέσω MAGNETO M 134141
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  L.1 : 46.50, d. : M8x1.25, D.1 : 14.75, b.1 : 40.10, k.1 : 6.20, m.1 : S13
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω MAGNETO M M8MM1
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  L.1 : 36.50, d. : M8x1.25, b.1 : 33.20
  Βρέθηκαν μέσω MAGNETO MD1
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  L.1 : 23.70, d. : M8x1.25, b.1 : 17.90
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 133573
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 30.00, d. : M8x1.25, D.1 : 14.80, b.1 : 24.00, d.2 : 7.30, k.1 : 6.30, m.1 : S13
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 133575
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 34.80, d. : M8x1.25, b.1 : 29.20
  Βρέθηκαν μέσω MAGNETO M DR1
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  L.1 : 33.20, d. : M8x1.25, b.1 : 30.50
  Βρέθηκαν μέσω MAGNETO M MiM371
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  L.1 : 29.00, d. : M8x1.25, b.1 : 24.00