Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L.1 : 30.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 14.20, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L. : 33.00, Thread. : M5x0.8, D.1 : 8.50, Thread L. : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  L. : 33.00, Thread. : M5x0.8, D.1 : 8.50, Thread L. : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
  Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC42021
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
  L.1 : 26.70, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.00, d.2 : 3.80, k.1 : 4.70, m.1 : S4
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40021SP
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  L.1 : 37.60, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 20.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40021SP
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  L. : 37.60, Thread. : M4x0.7, D.1 : 7.00, Thread L. : 20.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  L. : 30.00, Thread. : M4x0.7, Thread L. : 22.50
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  L. : 40.10, Thread. : M6x1.0, Thread L. : 30.30
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  L. : 21.10, Thread. : M5x0.8, Thread L. : 16.20
  Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  L. : 33.20, Thread. : M5x0.8, Thread L. : 28.10